You have no items in your shopping cart.
Apteka internetowa Pod gryfem

Terms of Use

Informacje ogólne

1. Apteka internetowa Pod Gryfem działa za pośrednictwem witryny internetowej w domenie www.aptekapodgryfem.pl

2. Właścicielem apteki internetowej Pod Gryfem jest:

Apteka „Pod Gryfem” Joanna Nazarko-Sadowska
ul. Legionowa 30 lok. 3
15-281 Białystok
tel./fax. 085 7423095
tel. kom 0509156330
e-mail: 
nr NIP: 5421670025
nr REGON: 200073056

wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

3. Apteka internetowa Pod Gryfem zlokalizowana jest w Białymstoku, przy ul. Legionowej 30 lok. 3.

4. Zezwolenie na prowadzenie Apteki Pod Gryfem o numerze PWIF-A/19/06 zostało wydane przez Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Białymstoku.

5. Wszystkie produkty sprzedawane w aptece internetowej Pod Gryfem zostały dopuszczone do obrotu na terytorium RP, posiadają oznaczenie producenta lub importera, wymagane znaki zgodności z odpowiednimi przepisami prawa oraz zostały nabyte od uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Apteka prowadzi sprzedaż wysyłkową wyłącznie leków wydawanych bez recepty.

6. Wszystkie ceny towarów oferowanych w aptece internetowej Pod Gryfem są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonymi w złotych polskich.

7. Złożenie zamówienia w aptece internetowej Pod Gryfem wymaga uprzedniego zapoznania się i zaakceptowania postanowień Regulaminu. Zaakceptowanie regulaminu następuje poprzez wybranie opcji "Akceptuję", znajdującego się na końcu elektronicznego formularza zamówień.

8. Dla potrzeb zapewnienia poprawnej współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się apteka internetowa Pod Gryfem, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci internet, posiadającym przeglądarkę internetową obsługującą HTML5, CSS3 oraz JavaScript. W celu prawidłowego korzystania z apteki internetowej Pod Gryfem może być ponadto wymagana odpowiednia konfiguracja ustawień przeglądarki internetowej Klienta, dopuszczająca stosowanie plików cookie.

9. W związku z korzystaniem ze strony internetowej Apteki Pod Gryfem, Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści naruszających prawo, prawa lub dobra osobiste osób trzecich, oraz do powstrzymania się od jakichkolwiek działań mających na celu zakłócenie funkcjonowania strony internetowej lub utrudnienie korzystania z niej przez innych użytkowników.

10. Właściciel apteki internetowej Pod Gryfem dołoży wszelkich starań, aby portal internetowy aptekapodgryfem.pl funkcjonował w sposób ciągły. W przypadku planowanych przerw technicznych związanych z potrzebą przeprowadzenia napraw, konserwacji, aktualizacji oprogramowania lub wprowadzenia ulepszeń lub zmian, właściciel apteki poinformuje Klientów o planowanym terminie i przewidywanym czasie trwania możliwych ograniczeń w dostępie do portalu poprzez komunikat na stronie głównej portalu.

 

Procedura składania i realizacji zamówień

11. Produkty przedstawione na zdjęciach w witrynie internetowej mają charakter informacyjny, jednak apteka internetowa Pod Gryfem na bieżąco aktualizuje zamieszczone na stronie zdjęcia produktów.

12. Informacje o produktach podane na stronach apteki internetowej Pod Gryfem stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Wysłanie zamówienia przez Klienta stanowi oświadczenie woli zawarcia z apteką internetową Pod Gryfem umowy sprzedaży zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

13. Zamieszczona informacja o cenach produktów obowiązuje do czasu jej odwołania. Informacja o cenach ma charakter wiążący w chwili realizacji zamówienia. Apteka internetowa Pod Gryfem zastrzega sobie prawo do zmiany ceny w przypadku zmiany ceny w hurtowniach.

14. Podany przez Klienta adres e-mail, jak i telefon, może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień.

15. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia. Zamówienie uznaje się za złożone w momencie kliknięcia przez Klienta przycisku „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

16. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail wiadomość zawierającą wszystkie istotne elementy zamówienia, która stanowi wyłącznie potwierdzenie otrzymania zamówienia przez aptekę internetową Pod Gryfem.

17. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie otrzymania przez Klienta drugiej wiadomości e-mail zawierającej ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia lub informacji o dokonaniu zapłaty kwoty zamówienia.

18. Zamówienia przekazywane są do realizacji, w zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy i zapłaty, w momencie:

 • wysłania do Klienta wiadomości e-mail zawierającej ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia - przesyłka pobraniowa, odbiór osobisty w siedzibie apteki płatny gotówką lub kartą kredytową
 • otrzymania wpłaty kwoty zamówienia bądź uzyskania potwierdzenia o wypłacalności z centrum płatności PayU - przedpłata

19. Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny na dobę. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą kolejnego dnia roboczego.

20. W sytuacji gdy zamówienie nie może zostać zrealizowane np. z powodu braku wybranego przez Klienta produktu w magazynie apteki internetowej lub wyczerpania asortymentu, Klient zostanie o tym poinformowany drogą mailową i będzie mógł wybrać inny produkt zastępczy z oferty apteki internetowej Pod Gryfem lub anulować zamówienie.

21. Nieprawidłowo lub niepełnie wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

22. Odbioru zamówienia z apteki internetowej Pod Gryfem można dokonać osobiście lub za pośrednictwem przedstawiciela firmy kurierskiej upoważnionego przez zamawiającego do odbioru zamówienia.

 • W przypadku odbioru zamówienia przez pracownika Firmy kurierskiej, niezbędne jest udzielenie upoważnienia pracownikowi Firmy kurierskiej do odbioru zamówionych produktów w imieniu i na rzecz klienta apteki internetowej Pod Gryfem (www.aptekapodgryfem.pl). Upoważnienie takie udzielane jest w momencie składania zamówienia.
 • Wszystkie zamówione produkty lecznicze są odbierane i dostarczane na terenie Polski wyłącznie poprzez upoważnionego przez klienta pracownika Firmy Kurierskiej DPD.
 • Cennik oraz przewidywany czas dostawy dostępny jest na stronie internetowej apteki w zakładce „Przesyłka, płatność”.

23. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.

24. Koszty przesyłki są pokrywane przez Klienta i określone w cenniku dostawy.

25. Przesyłki zagraniczne realizowane są tylko po otrzymaniu przedpłaty.

26. Statusy zamówień. Apteka internetowa Pod Gryfem w celu ułatwienia realizacji zamówień wprowadza kilka statusów zamówień. Statusy zamówień można sprawdzić, klikając na łącze przesłane w e-mailu potwierdzającym zamówienie.

Opis statusów zamówień:

 • Status „Przyjęte do realizacji” otrzymuje zamówienie w momencie potwierdzenia złożonego zamówienia przez Klienta.
 • Status „Zaakceptowane/W trakcie realizacji” otrzymuje zamówienie w momencie przekazania złożonego zamówienia do realizacji, zgodnie z pkt 15.
 • Status „Płatność oczekuje” otrzymuje zamówienie, którego płatność została zdefiniowana jako przelew.
 • Status „Wysłane” otrzymuje zamówienie w momencie wysyłki towaru do Klienta.
 • Status „Anulowane” otrzymuje zamówienie, którego realizacja została zaniechana ze względu na brak potwierdzenia, nieudaną płatność lub brak przedpłaty. Klient jest informowany o zaistniałej sytuacji.

27. Apteka internetowa Pod Gryfem akceptuje następujące formy płatności:

 • Karta płatnicza (Visa, EuroCard/MasterCard, Diners Club, JCB)
 • Szybki przelew internetowy
  · mTransfer (mBank)
  · MultiTransfer (MultiBank)
  · Płacę z Inteligo (Inteligo)
  · Przelew24 (BZWBK)
  · Płać z Nordea (Nordea Bank)
  · Płać z BPH (Bank BPH)
  · Płać z ING (Bank ING)
  · Pekao24 (Bank Pekao S.A.)
 • Tradycyjny przelew bankowy na konto
 • Gotówką za pobraniem - płatne przy odbiorze zamówionego towaru
 • Gotówką bądź kartą kredytową - przy odbiorze w siedzibie apteki

28. Przy wyborze formy płatności przelewem pieniądze należy przelać na konto:

Apteka „Pod Gryfem”
15-281 Białystok
Legionowa 30 lok. 3
mBank 97114020040000350251059495

oraz podać tytuł zapłaty w postaci identyfikatora zamówienia: xxxx, gdzie xxxx to liczbowy identyfikator zamówienia. Numer zamówienia przesyłany jest do Klienta w automatycznym liście e-mail potwierdzającym złożenie zamówienia. Można go również odczytać w historii zamówień na swoim koncie po zalogowaniu się na stronie.

29. Czas realizacji zamówienia = czas przygotowania zamówienia + czas dostawy. Zamówienie najczęściej kompletowane i wysyłane jest w ciągu 24 godzin. Czas dostawy kurierem zależy od kompetencji firmy kurierskiej i wynosi 24 godziny. Wszystkie powyższe terminy dotyczą dni roboczych.

30. W przypadku zamówień niezrealizowanych z winy Klienta, a w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówionego towaru – bez oświadczenia o odstąpieniu od umowy, podania błędnego adresu lub kodu pocztowego – apteka internetowa Pod Gryfem zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami poniesionymi w związku z realizacją zamówienia oraz kosztami transportu towaru (także powrotnego).

 

Odstąpienie od umowy. Reklamacje

31. Zgodnie z art. 3 ust 1 pkt 7 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 roku poz. 827), przepisy tej ustawy nie mają zastosowania do umów dotyczących usług zdrowotnych świadczonych przez pracowników służby zdrowia pacjentom w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia, łącznie z przepisywaniem, wydawaniem i udostępnianiem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, bez względu na to, czy są one oferowane za pośrednictwem placówek opieki zdrowotnej.

32. W związku z przepisem art. 96 ust 6 ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2008 roku, Nr 45, poz. 271), możliwość zwrotu produktu leczniczego istnieje jedynie w przypadku produktu leczniczego lub wyrobu medycznego zwracanego aptece z powodu wady jakościowej, niewłaściwego ich wydania lub sfałszowania produktu leczniczego.

33. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 30 i 31, Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty odebrania zamówionych towarów.

34. W celu skorzystania z prawa odstąpienia, konsument powinien wysłać pocztą na adres: Apteka „Pod Gryfem” Joanna Nazarko-Sadowska ul. Legionowa 30 lok. 3, 15-281 Białystok, jednoznaczne oświadczenie w formie pisemnej o odstąpieniu od umowy, w terminie określonym w pkt 28. Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy znajdującego się TUTAJ.

35. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem terminu określonego w pkt 33.

36. W przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy, apteka internetowa Pod Gryfem zwróci konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności za zwracane towary, w tym koszty wysyłki do konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy oferowany przez aptekę internetową Pod Gryfem) niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia doręczenia do apteki oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Apteka internetowa Pod Gryfem może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania zwracanych towarów z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

37. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

38. Konsument wykonujący prawo odstąpienia od umowy jest zobowiązany do odesłania odebranych towarów niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

39. W przypadku odstąpienia od umowy konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towarów do apteki internetowej Pod Gryfem.

40. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności towarów.

41. Apteka internetowa Pod Gryfem ma obowiązek dostarczyć rzeczy wolne od wad.

42. Składając reklamację, należy wadliwy towar odesłać na adres: Apteka „Pod Gryfem” Joanna Nazarko-Sadowska ul. Legionowa 30 lok. 3, 15-281 Białystok. Wadliwy towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeżeli będzie to niemożliwe, zostanie zwrócona kwota równa cenie towaru oraz koszt przesyłki. W razie wątpliwości należy w pierwszej kolejności skontaktować się telefonicznie lub poprzez e-mail z apteką internetową Pod Gryfem.

43. Odsyłając towar, należy podać następujące informacje:

 • datę zamówienia
 • nazwę użytkownika
 • identyfikator zamówienia
 • czy jest to zwrot z powodu odstąpienia od umowy czy reklamacja
 • w przypadku reklamacji, krótki opis znalezionej wady
 • numer konta lub adres do przekazu pieniężnego

44. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji apteka internetowa Pod Gryfem zwróci się do Klienta składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.

45. Jeżeli doręczana paczka jest wyraźnie uszkodzona (widać ślady zalania, paczka jest mocno pognieciona itp.) nie należy jej odbierać. W takim przypadku paczka zostanie niezwłocznie odesłana na adres nadawcy, co pozwoli szybciej przystąpić do procesu wyjaśnienia sprawy oraz wysłania zamówionych produktów ponownie.

 

Bezpieczeństwo danych

46. Apteka internetowa Pod Gryfem zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych („Rozporządzenie”). Dane, które Klient podaje podczas rejestracji w aptece internetowej Pod Gryfem, są wykorzystywane do realizacji zamówień. Apteka internetowa Pod Gryfem nie udostępnia, nie sprzedaje danych osobowych ani baz danych zawierających adresy e-mail Klientów. Zgodnie z powołaną ustawą wszyscy Klienci apteki internetowej Pod Gryfem mają prawo do wglądu i modyfikacji danych osobowych znajdujących się w bazie danych serwisu.

Więcej informacje o polityce przetwarzania danych osobowych (aptekapodgryfem.pl/polityka-prywatnosci)

Administratorem danych jest:

Joanna Nazarko-Sadowska
ul. Legionowa 30 lok. 3
15-281 Białystok

 

Apteka internetowa Pod Gryfem powierza na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z Rozporządzeniem przetwarzanie danych osobowych Użytkownika lub inne dane, o których mowa w informacji o przetwarzaniu innym podmiotom świadczącym bezpośrednio na rzecz apteki internetowej Pod Gryfem usługi w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień dokonanych poprzez Serwis takich jak:firmy kurierskie (m.in. DPD, pharmalinki, TNT) i pocztowe, firmy informatyczne: ceneo, opineo  i firmy zabezpieczające zarządzanie i wsparcie infrastruktury IT, kancelarie prawne, firmy księgowe. W przypadku korzystania przez Użytkownika z płatności elektronicznych lub kart płatniczych, Administrator może udostępnić dane Użytkownika wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Serwisie (Payu, PayPal)

 

 

 

Postanowienia końcowe

47. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych.

48. Zawartość portalu aptekapodgryfem.pl, w szczególności tekst, logo, grafika i zdjęcia stanowi własność aptekapodgryfem.pl oraz podlega ochronie prawa polskiego i międzynarodowego. Poprzez sam fakt umieszczenia lub udostępnienia treści lub materiałów na portalu aptekapodgryfem.pl właściciel apteki internetowej Pod Gryfem nie udziela zgody ani nie przenosi na nikogo jakichkolwiek praw do tych treści lub materiałów.

49. Oferty promocyjne mogą być ograniczone czasowo i ilościowo.

50. Klient ma obowiązek zapoznania się z regulaminem.

51. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresami www.aptekapodgryfem.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie apteki pod adresem: ul. Legionowa 30 lok. 3, 15-281 Białystok. Klient może także pobrać Regulamin bezpośrednio ze strony internetowej apteki i go wydrukować.

42. O zmianach niniejszego Regulaminu Klienci zostaną poinformowani za pośrednictwem portalu aptekapodgryfem.pl. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem 7 dni od poinformowania o nich w sposób określony w zdaniu poprzednim i opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie internetowej portalu aptekapodgryfem.pl. Do zamówień złożonych przez Klienta przed datą wejścia zmian Regulaminu w życie, stosuje się Regulamin w wersji dotychczasowej, tj. w wersji obowiązującej na dzień składania przez Klienta danego zamówienia.

 

Do pobrania Formularz odstąpienia od umowy